NL FR

Privacy

Medi-arté draagt zorg voor uw privacy en handelt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

U kunt surfen op deze website zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft in te voeren. Enkel bij online contactname moet u bepaalde persoonsgegevens bezorgen.

Medi-arté gebruikt de door u verstrekte informatie en eventuele persoonlijke gegevens enkel in het kader van de website. Het bewaren van uw gegevens gebeurt op zorgvuldige wijze. Uw gegevens zullen nooit bezorgd worden aan derden.

Veiligheid

Medi-arté verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer.Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Aan de hand van cookies kan U op websites worden herkend als U deze opnieuw bezoekt.. Ook kan men (afhankelijk van de verkregen toestemming) cookies gebruiken om de website beter op uw behoeften en interesses af te stemmen. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.