NL FR

Algemene voorwaarden

De inhoud van de website van Medi-arté is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose en/of behandeling. Het gebruik van informatie en eventuele beslissingen, die u op basis van die informatie neemt, is voor uw eigen verantwoordelijkheid.

Medi-arté doet haar uiterste best om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen en te onderhouden, maar wijst elke aansprakelijkheid af in geval van vergissing, onjuistheid of weglating van informatie. De inhoud van de website, zoals teksten, afbeeldingen, foto's, en ander materiaal, zijn beschermd door intellectuele rechten en zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden. Medi-arté behoudt zich te allen tijde het recht om de informatie op de website, alsmede deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen zonder schade vergoeding. Medi-arté is niet verplicht de informatie op haar website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren. De inhoud op de site is intellectueel eigendom van Medi-arté en mag niet zonder toestemming van Medi-arté worden verspreid.

Medi-arté kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventueel technisch probleem dat de verspreiding van de site belemmert en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor wijziging, onderbreking, opschorting of opheffing van de site.

In geval Medi-arté links creëert naar andere sites, kan Medi-arté in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud en het bestaan van andere sites of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd